OFERTA ZAJĘĆ

KURSY MATURALNE na poziomie podstawowym i rozszerzonym
z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, WOS, język angielski, język niemiecki.
- w zależności od wyboru oferty dostępne są zajęcia grupowe (2-5 osób) lub indywidualne:
- start zajęć w listopadzie 2013!
- zapisy online przez formularz zgłoszeniowy
(szczegóły w menu)

KURSY MATURALNE DLA DOROSŁYCH na poziomie podstawowym
i rozszerzonym z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, WOS, język angielski, język niemiecki. Zajęcia prowadzone w formie lekcji indywidualnych, o wyborze przedmiotów
w ramach pakietów godzin (4 -12 h miesięcznie) decyduje zdający
w zależności od potrzeb i postępów w nauce
(szczegóły w menu).

KURSY MATURALNE „MAX” to kursy o podwojonej liczbie lekcji (spotkania dwa razy w tygodniu po 120 min). To rozwiązanie dla osób, które w krótszym
i bardziej intensywnym tempie chcą powtórzyć materiał i uzupełnić braki wiedzy. Zajęcia prowadzone są, podobnie jak kursy normalne, na poziomie podstawowym i rozszerzonym z dowolnego przedmiotu. Jest to także opcja korzystniejsza cenowo:
- zapisy w grudniu
- start zajęć od stycznia 2014!

KURSY GIMNAZJALNE prowadzone w 3 blokach tematycznych:
– blok humanistyczny 6 godzin/miesiąc – zajęcia raz w tygodniu po 90 min (język polski, historia +WOS)
– blok matematyczno – przyrodniczy 6 godzin/miesiąc – zajęcia raz w tygodniu po 90 min (matematyka, przedmioty przyrodnicze)
– blok językowy (język angielski lub niemiecki) w pakiecie 4 godziny miesięcznie- zajęcia raz w tygodniu po 60 min
Zajęcia prowadzone w grupach (2-4 osób) lub indywidualnie.
(szczegóły w menu)

KOREPETYCJE
Ta forma zajęć przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą powtórzyć dany materiał, przygotować się z wybranej dziedziny, na bieżąco nadrobić zaległości w nauce.
Spotkania nie mają charakteru kursu ciągłego, uczniowie zgłaszają się w miarę potrzeb, wybierając potrzebną ilość godzin:
– jedna stawka za godzinę zajęć niezależnie od poziomu i przedmiotu.

WARSZTATY FILMOWE/ AKTORSKIE DLA SZKÓŁ
Ta forma współpracy ze szkołami oferuje przede wszystkim zajęcia dla uczniów, którzy od najmłodszych lat są pasjonatami filmu. Proponowane formy warsztatów to idealne uzupełnienie wiedzy przekazywanej przez nauczycieli
w ramach tematów poświęconych zagadnieniom z dziedziny filmu, które znajdują się w programie nauczania.

Dzieci nie mają często możliwości zapoznania się z warsztatem pracy zawodowego filmowca, na co dzień zagadnienia tej fascynującej dziedziny poznają dzięki gotowym produkcjom filmowym w kinach. Nasza firma chce zatem umożliwić uczniom, jak i nauczycielom, czynny, a nie bierny kontakt
z filmem. Dzieci mają możliwość poznania pracy zawodu „od kuchni”, poznając różne etapy pracy nad filmem, o czym najczęściej się nie mówi przy jego realizacji.

Warsztat zatem to wiedza merytoryczna przekazana w przystępny i ciekawy sposób, uwieńczony praktyką, która w zależności od tematu warsztatu, może przyjąć formę filmiku, reportażu, etiudy lub innej, w której czynny udział będą mieli także uczniowie!

Wychodzimy na przeciw przede wszystkim uczniom z małych miejscowości, gdzie problemem staje się chociażby koszt dojazdu do większego miasta,
w którym najczęściej realizowane są ciekawe projekty.

Biorąc pod uwagę takie sytuacje, pragniemy dać szansę także dzieciom
z mniejszych szkół, to my bowiem dojeżdżamy do szkół!
Uczniowie zatem mają możliwość nie tylko oglądać film w trakcie wycieczek szkolnych do kina, ale tworzyć film, mając odpowiednią wiedzę techniczną.

Dla uczniów zainteresowanych filmem od strony aktorskiej oferujemy także możliwość szlifowania umiejętności na warsztatach aktorskich prowadzonych przez aktorki, pracujące na co dzień z teatrze, filmie, reklamie.
*Tematyka, forma, czas oraz cena warsztatu dostosowana do potrzeb szkoły (szczegóły w menu)

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/ EMISJA GŁOSU
Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na zajęcia logopedyczne, których ilość i forma w szkołach jest często niewystarczająca dla sukcesu prowadzonej terapii, nasza firma proponuje spotkania na najwyższym poziome, prowadzone przez dyplomowanego logopedę, nastawione głównie na terapię wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. To także rozwiązanie dla dorosłych, dla których wada wymowy stała się przeszkodą
w karierze i życiu codziennym.

Zajęcia prowadzone są tylko w formie konsultacji i terapii indywidualnej. Spotkania po 45 min, których intensywność ustalana jest na bieżąco
w zależności od postawionej diagnozy i postępów w terapii.

Dodatkowo dla osób, które „pracują głosem” zawodowo (m.in. aktorzy, nauczyciele, szkoleniowcy) nasza firma oferuje warsztaty z emisji głosu
i dykcji
, prowadzone w cyklach po 120 minut tygodniowo (szczegóły w menu).