INFORMACJE OGÓLNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/ EMISJA GŁOSU

  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

ARLA wychodzi z propozycją zajęć z obszaru logopedii dla dzieci oraz dorosłych, którym wada wymowy w znacznym stopniu przeszkadza w życiu codziennym. 
W dzisiejszych czasach bowiem zdarza się coraz więcej wad wymowy
u dzieci, stąd w szkołach pojawił się program przeciwdziałania temu zjawisku. Dyrektorzy zatrudniają w szkołach podstawowych logopedów; niestety często liczba uczniów, którzy potrzebują terapii w szkole jest tak duża, że siatka godzin przewidzianych w budżecie szkoły jest niewystarczająca.  Rodzice chcąc pomóc dziecku, decydują się na zajęcia w różnego rodzaju poradniach, przychodniach, gabinetach. Są to jednak często terapie grupowe, co nie przynosi zadowalających wyników.

Nasza firma stawia na terapię indywidualną, bo tylko taka forma może uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci.
Obejmuje ona poszczególne etapy:
– wywiad z rodzicem
– badanie logopedyczne, w tym badanie słuchu fonematycznego
– diagnoza logopedyczna
– indywidualna terapia z zachowaniem etapów korekty wady wymowy (kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, rotacyzm, seplenienie, mowa bezdźwięczna, inne)
- terapia dysleksji

  • EMISJA GŁOSU  I DYKCJA

Nasz firma oferuje także zajęcia z zagadnień logopedii artystycznej. Są to zajęcia dla osób, które chcą poprawić jakość swojego głosu i poznać techniki, które umożliwią prawidłową emisję głosu oraz dykcję. Tę formę szczególnie polecamy osobom zawodowo pracującym głosem (m.in szkoleniowcom, trenerom, wykładowcom, nauczycielom)