ODDZIAŁY

W odróżnieniu od innych firm, proponujemy rozszerzony zakres działalności, aby dotrzeć także do uczniów z mniejszych miejscowości, dla których często problemem w rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy jest dojazd. Nasze oddziały zatem to:
- Wrocław
- Oława
- Oleśnica
- Kąty Wrocławskie
Wybór miejsca dokonywany w formularzu zgłoszeniowym

UWAGA! Kurs w danej miejscowości zostanie utworzony przy minimalnej liczbie zapisanych uczniów. W innym przypadku uczniowie zostaną powiadomieni o przekierowaniu kursu do grup z Wrocławia.