INFORMACJE OGÓLNE

KURS MATURALNY DLA DOROSŁYCH

Ta forma kursu przeznaczona jest dla osób, które mają dłuższą przerwę
w edukacji i chcą po latach ponownie podejść do egzaminu maturalnego.  Dla większości dorosłych jest on w perspektywie przepustką do zdobycia wyższego wykształcenia, co jest niezbędne np. do awansu zawodowego.

Dlaczego warto zapisać się na kurs?
Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu i profesjonalnej ofercie, każdy, nawet po wielu latach, może nadrobić zaległości i z powodzeniem zdać egzamin maturalny!
Jesteśmy świadomi, że nauka samodzielna w domu po wielu latach, gdzie często znacznie zmienił się program nauczania i sama forma egzaminu jest trudna, często także brakuje motywacji i samozaparcia.
Nasza firma jest w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem!

Jakie kroki należy zrobić?
- aby móc ponownie zdawać egzamin dojrzałości, należy mieć skończoną szkołę średnią
- egzamin maturalny przeprowadzany jest w szkole wyznaczonej przez OKE. Uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu mają tylko ośrodki państwowe
- naszą rolą jest tylko przygotowanie do egzaminu
- zdający wszystkie formalności załatwia w OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)
- warunkiem zgłoszenia chęci przystąpienia do matury jest wypełnienie deklaracji maturalnej – dostępna jest na stronie internetowej CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
- wszystkie niezbędne informacje i terminy, których należy bezwarunkowo dotrzymać, aby w maju podejść do egzaminu są na stronie www.cke.edu.pl

Jak wygląda Matura 2013/2014?
- egzamin maturalny jest zdawany w maju, poprawka jest możliwa w sierpniu; dotyczy ona jednak tylko jednego przedmiotu, niezdanie 2 i więcej powoduje powtórzenie egzaminu w następnym roku. (Dokładne terminy podaje CKE)
- aby zdać egzamin z przedmiotu, należy uzyskać min. 30 %
- matura podzielona jest na dwa etapy:

a) część pisemna
- obowiązkowo zdaje się na poziomie podstawowym: język polski, język obcy, matematyka.
- wyniki podawane są pod koniec czerwca
język polski to test z czytania ze zrozumieniem, do którego jest około 20 pytań zamkniętych i otwartych, a także wypracowanie na min. 250 słów
z jednego z dwóch tematów. Na wszystko jest 170 minut
matematyka i inne przedmioty ścisłe to test z zadaniami zamkniętymi
i otwartymi
język obcy to test ( czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstu, rozumienie ze słuchu)

b) część ustna - (UWAGA ZMIANA NA MATURZE 2015!)
- wyniki są podawane od razu
język polski to prezentacja na przygotowany wcześniej temat, do której uczeń otrzymuje pytania od komisji, max. liczba punktów z prezentacji to 20
język obcy zdaje się w formie kilku krótkich rozmów na wylosowane tematy
i fotografie.