INFORMACJE OGÓLNE

KURS MATURALNY – ZAJĘCIA GRUPOWE (2-5 OSÓB)

Kurs maturalny w grupie przeznaczony jest dla osób, które lubią współpracować z innymi, dzieląc się wiedzą. Jest to doskonały sposób, aby poznać inny punkt widzenia, często usłyszeć informacje od innych uczniów, do których samemu nie udało się dotrzeć. Forma pracy grupowej pozwala na otwarcie się na innych, walkę z własnymi słabościami. Kurs grupowy jest doskonałą formą motywacji do pracy.

Niewielkie grupy (od 2-5 osób) dają możliwość dobrej atmosfery, nawiązania więzi z prowadzącym i korzystne warunki do przekazywania i przyswajania wiedzy.

Często uczniowie próbują pracować samodzielnie w domu, kupując różne opracowania. Nie mają jednak takiego doświadczenia, aby wiedzieć, jaki zestaw ćwiczeń jest naprawdę dobry i pomocny, a który to tylko nieudana kopia. Takiego wyboru jest w stanie dokonać doświadczony nauczyciel, który dzięki wieloletniej obserwacji postępów ucznia, wie, co wybrać, aby było to merytorycznie dobre.

Na naszych kursach zatem nie jesteś sam, masz motywację do nauki ze strony grupy, a przede wszystkim masz wsparcie i wyznaczoną drogę nauki przez nauczyciela, który zawsze dostosuje wymagania i zakres nauki do ciebie, doceni postępy i zmotywuje do dalszej pracy, co w rezultacie zaowocuje dobrym wynikiem na egzaminie. Co jeszcze zyskasz? Na pewno
z racji dobrego przygotowania po kursie, zaoszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów i napadu paniki, bo przecież takie emocje się pojawiają, kiedy jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy dobrze przygotowani.

Co na leży wiedzieć o kursie:
- Uczniowie wybierają przedmiot i jego poziom (podstawowy lub rozszerzony), co decyduje o przynależności do grupy

- Zgłoszenia dokonywane są online, mailowo lub telefonicznie, następny etap to spotkanie organizacyjne, na którym zostanie ustalony dokładny termin, odpowiadający wszystkim z grupy
- Po wyborze przedmiotu i poziomu o przynależności do danej grupy decyduje kolejność zapisu
- Grupy od 2-5 osób
- Zadaniem kursu jest powtórzenie materiału i uzupełnienie wiedzy, zgodnie
z wymogami podstawy programowej ustalonej przez MEN

- Na zajęciach nauczyciel korzysta z arkuszy maturalnych, własnych materiałów, tekstów kultury i opracowań lektur.
- Wszystkie materiały są kserowane dla uczniów
- Na początku kursu nauczyciel przedstawia uczniom obowiązujące wymogi do egzaminu, powołując się na informatory z CKE
- Nauczyciel zapoznaje uczniów z przygotowanym przez siebie planem zajęć.
- Kurs jest połączeniem niezbędnej wiedzy teoretycznej i odpowiednio zbalansowanego do poziomu grupy zestawu ćwiczeń praktycznych
- Na kursie możesz spodziewać się sprawdzenia swojego poziomu wiedzy na danym etapie dzięki kartkówkom, próbnym maturom i innym formom wybranym przez nauczyciela
- Kurs z danego przedmiotu składa się z zajęć 120 minutowych raz
w tygodniu
- Kurs trwa do końca kwietnia

- O przynależności do grup decyduje kolejność zgłoszeń i uzgodniony termin na spotkaniu organizacyjnym
- Cena kursu uzależniona jest od liczby osób w grupie
- Płatność za kurs jest miesięczna – wpłata na konto firmowe

- W przypadku dni świątecznych ilość godzin i koszty w miesiącu zostają odpowiednio pomniejszone
- Płatności dokonuje się na początku danego miesiąca
(szczegóły są podane w regulaminie umowy)
- W przypadku rezygnacji z kursu– płatność za każdy miesiąc jest gwarantem braku straty pieniędzy, co ma miejsce w przypadku wpłaty za całość kursu
z góry.