MATURA 2015

W związku z nową formułą Egzaminu Maturalnego od 2015 roku zapraszamy na specjalny kurs, który jest przeznaczony dla uczniów, którzy obecnie są
w klasie II szkoły średniej i chcą rzetelnie przygotować się do matury.
Jest to zatem propozycja kursu, który rozpoczyna się w listopadzie 2013 roku, a kończy w kwietniu 2015 roku (2 lata kursu). Zajęcia prowadzone są już pod kątem nowej formuły MATURA 2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zmienia zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych i sprawdzianów dla szóstoklasistów. Od 2015 roku maturzyści nie będą już musieli przygotowywać prezentacji z języka polskiego. W zamian podczas egzaminu ustnego uczeń wylosuje zadanie składające się z tekstu kultury (np. wiersza czy obrazu) oraz polecenia. Będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.
Na własną wypowiedź otrzyma 10 minut, kolejne 5 minut będzie trwała rozmowa z egzaminatorami.
MEN chce również wprowadzić obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego, ale nie będzie dla niego określonego progu zdawalności.
Resort edukacji zapowiada też, że zmieni się krytykowany sposób oceny prac maturalnych – odejście od klucza odpowiedzi na rzecz całościowej oceny wykonanego przez ucznia zadania.

Wszystkie te zmiany niewątpliwie są dużą nowością dla przyszłych maturzystów. Na pewno matura ustna z języka polskiego będzie trudniejsza dla zdających niż wcześniejsza w formie prezentacji. Uczeń bowiem, tak jak to było w dawnej maturze do roku 2002, nie będzie wiedział, jakie pytanie wylosuje.