CENNIK

KURS MATURALNY DLA DOROSŁYCH

- Kurs maturalny dla dorosłych odbywa się wyłącznie w formie zajęć indywidualnych. Łączenie w grupy jest utrudnione ze względu na zbyt duże rozbieżności w poziomie wiedzy i przerwy w nauce.
- Zdający ma do wyboru pakiety godzin na dany miesiąc kalendarzowy, do samodzielnego rozdzielenia na poszczególne przedmioty.
- Wybór ilości godzin w pakiecie jest uzależniony od możliwości i chęci do samodzielnej nauki w domu (mniejszy pakiet odpowiedni jest dla osób, które
z większości przedmiotów chcą przygotowywać się same).
- Gdy kursant stwierdzi natomiast, że woli podjąć naukę na kursach
z wszystkich przedmiotów, gdyż ma wtedy większą mobilizację
i przygotowanie do matury jest bardziej merytoryczne, może wybrać większy pakiet godzin.

 • PAKIET 4h miesięcznie CENA 340 zł (80 zł/60 min)
  - zalecany przy wyborze 1 przedmiotu
  - zdający wybiera po 1h tygodniowo
 • PAKIET 8h miesięcznie CENA 620zł (77,5 zł/60 min)
  - zalecany dla 1 lub 2 przedmiotów
  - zdający może wtedy wybrać po godzinie z dwóch różnych przedmiotów tygodniowo
  lub 2 godziny z jednego przedmiotu tygodniowo
 • PAKIET 12h miesięcznie CENA 852 zł (71zł/60 min)
  - zalecany dla 2-3 przedmiotów
  - zdający może wybrać po 1 godzinie z każdego przedmiotu tygodniowo

W cenie kursu:
- wybór dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
- materiały, opracowania, ksera przygotowane przez nauczyciela
- arkusze zadań maturalnych z poprzednich lat
- arkusze zadań maturalnych, dostępnych w propozycjach wydawnictw – nie trzeba już wydawać pieniędzy na dodatkowe opracowania
- przyjemna, domowa atmosfera dzięki możliwości zrobienia sobie kawy, herbaty i miłego, słodkiego poczęstunku.