INFORMACJE OGÓLNE

KURS MATURALNY- ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

- Jest to oferta zajęć dla najbardziej wymagających uczniów, którzy chcą pracować tylko z nauczycielem
Zdający ma do wyboru pakiety godzin na dany miesiąc kalendarzowy, do samodzielnego rozdzielenia na poszczególne przedmioty.
- Wybór ilości godzin w pakiecie jest uzależniony od możliwości i chęci do samodzielnej nauki w domu (mniejszy pakiet odpowiedni jest dla osób, które
z większości przedmiotów chcą przygotowywać  się same).
- Gdy kursant stwierdzi natomiast, że woli podjąć naukę na kursach
z wszystkich przedmiotów, gdyż ma wtedy większą mobilizację
i przygotowanie do matury jest bardziej merytoryczne, może wybrać większy pakiet godzin.