INFORMACJE OGÓLNE

KURS MATURALNY „MAX”

Kurs „Max” w  roku szkolnym 2013/2014
rusza 
od stycznia do końca kwietnia.
. Zapisani uczniowie zostaną poinformowani o rozpoczęciu zajęć
w wybranym typie kursu telefonicznie lub mailowo.

- jest to bardziej intensywna, jeszcze  atrakcyjniejsza cenowo forma kursu maturalnego
- kurs przeznaczony dla osób, które chcą nadrobić zaległości w materiale
w krótszym czasie

- zasady zapisu online są takie same, jak w kursie zwykłym
- w ramach  kursów do wyboru są zajęcia z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, WOS-u, języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.

każdy uczestnik wybiera interesujący go przedmiot i formę zajęć (grupowe lub indywidualne),  dokonuje zapisu online za pomocą formularza zgłoszeniowego, mailowo lub telefonicznie.

- kursy prowadzone są na terenie Wrocławia, Oławy, Oleśnicy, Kątów Wrocławskich
(Wybór dokonywany w formularzu zapisu. O utworzeniu grupy w danej miejscowości decyduje minimalna liczba chętnych).

- zajęcia prowadzone w małych grupach (2-5 osób)
- terminy zajęć są ustalane elastycznie z uczestnikami kursu na spotkaniach organizacyjnych, na których uczestnik zapozna się ze szczegółową ofertą
i warunkami kursu

- o utworzeniu się grupy uczestnicy kursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
- płatności za kurs dokonywane są co miesiąc. Uczestnik wpłaca należną kwotę na firmowe konto bankowe.