INFORMACJE OGÓLNE

KURS GIMNAZJALNY

Zapisy na rok szkolny 2013/2014 ruszyły i potrwają do czasu utworzenia się grup!
Start zajęć od listopada do 22 kwietnia 2014r.

Nasza firma, oprócz kursów maturalnych, zapewnia także przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, który jest dla młodych ludzi jednym
z pierwszych ważnych egzaminów. Uzyskane punkty są przepustką do dobrego liceum.
Wysokie wyniki na egzaminie są możliwe dzięki dobremu przygotowaniu
i opanowaniu całego obowiązującego materiału.

Kursy Gimnazjalne prowadzone są, podobnie jak kursy maturalne,
we Wrocławiu, Oławie, Oleśnicy, Kątach Wrocławskich.
(Wybór dokonywany w formularzu zapisu. O utworzeniu grupy
w danej miejscowości decyduje minimalna liczba chętnych).

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie wyznaczonym przez CKE (szczegóły www.cke.edu.pl)
UWAGA! CKE ustaliła datę egzaminu na 23-25.04.2014!

Uczniowie zdają egzamin z 3 części:
a) w części humanistycznej:

- zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut;
w przypadku uczniów 
(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
- zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b) w części matematyczno-przyrodniczej:
- zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut;
w przypadku uczniów 
(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
- zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

c) w części z języka obcego nowożytnego:
- zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut;
w przypadku uczniów 
(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
- zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut;
w przypadku uczniów 
(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

Biorąc pod uwagę formę egzaminu, oferujemy uczniom zajęcia na Kursie Gimnazjalnym w 3 blokach tematycznych:
blok humanistyczny (zajęcia na przemian z języka polskiego i historii z WOS-em)
blok matematyczno- przyrodniczy (zajęcia na przemian z matematyki
i przedmiotów przyrodniczych)

blok językowy (zajęcia z języka obcego)