FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko (wymagane)

Adres e-mail

Telefon (wymagane)

Poziom nauczania:

Wybrana kategoria:

Forma zajęć:
Zajęcia grupowe 3-4 osoby (opcja dotyczy kursu gimnazjalnego).

Przedmiot i poziom nauczania:
P- poziom podstawowy, R – poziom rozszerzony
Wybór bloku dotyczy kursu gimnazjalnego.
Wybór warsztatów dotyczy szkół.

Miejsce kursu:
(O utworzeniu grupy w danym miejscu zadecyduje minimalna liczba chętnych)

Preferowane dni, godziny zajęć / dodatkowe informacje

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości w wyborze kursu, prosimy o kontakt:
STRONA TESTOWA - PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ FORMULARZA!